Property Buying Tips: मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी  काय काळजी घ्यावी

प्रॉपर्टी खरेदी करण्यापूर्वी त्याची चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच मालमत्तेचे मालकी हक्क आणि कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.  आजच्या बाजारबुल लेखात आम्ही तुम्हाला  हेच सांगणार  आहे. खरेदीचा कोणताही करार करण्यापूर्वी  हे  माहिती असणे अत्यंत आवश्यक असते. अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते.  मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी विक्रेत्याचे शीर्षक (Title) आणि मालकी सत्यापित करणे खूप महत्वाचे आहे.

फेरफार दस्तऐवज तपासणे

फेरफार दस्तऐवज तपासणे देखील खूप महत्वाचे आहे. फेरफार दस्तऐवज पूर्वीची प्रॉपर्टीची खरेदी कुणाकडून कुणाला झाली याची माहिती असते.  किंवा प्रॉपर्टीचे हस्तांतर आज पर्यंत कसे झाले हे आपल्याला समजते.

भार प्रमाणपत्र

भार प्रमाणपत्र तुम्हाला सांगते की तुम्ही खरेदी करत असलेल्या मालमत्तेवर कोणतेही तारण, बँक कर्ज किंवा कोणताही कर देणे बाकी नाही. याशिवाय कोणताही दंड नाही, त्याची माहिती उपलब्ध आहे. याशिवाय तुम्ही रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन फॉर्म क्रमांक 22 भरून माहिती गोळा करू शकता.

भोगवटा प्रमाणपत्र

हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे, जे बिल्डरकडून घेणे आवश्यक आहे. तो न दिल्यास विकसकावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार खरेदीदारांना आहे. हे प्रमाणपत्र संबंधित प्रॉपर्टी कायदेशीर आहे आणि सर्व नियमाला धरून पूर्ण करण्यात आले आहे याचे प्रमाण असते. भविष्यात कुठलाही कायदेशीर समस्या तयार झाल्यानंतर याचा आपल्याला फायदा होतो.

पजेशन लेटर

गृहकर्ज मिळवण्यासाठी या कागदपत्राची मूळ प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. ओसी मिळाल्याशिवाय, केवळ ताबा पत्र मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी पुरेसे मानले जाऊ शकत नाही.

मॉर्गेज चौकशी

मॉर्गेज किंवा गहाण कर्जाचा एक प्रकार आहे ज्याचा वापर कर्जदाराने घर किंवा इतर प्रकारच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा देखभाल करण्यासाठी केला आहे. तसेच कालांतराने ते भरण्यास सहमती दर्शवते. कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी मालमत्ता संपार्श्विक म्हणून कार्य करते.

मालमत्ता कर

मालमत्ता कराचा भरणा न केल्याने मालमत्तेवर शुल्क आकारले जाते, ज्याचा बाजार मूल्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे विक्रेत्याने मालमत्ता करात काही चूक केली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भेट दिली पाहिजे.